Til testleder

Det er viktig at dommerne gjøres kjent med de faktorer som kan ha betydning for testresultatet. Nedenfor er en generell dommerinstruks ved en smakstest:

  • Ikke spis eller drikk annet enn vann minst 30 minutter før testen
  • Sterk lukt fra for eksempel parfyme og røyk kan påvirke bedømmelsen og dermed testresultatet
  • Prøvene bør ikke svelges
  • Skyll med vann mellom prøvene og ta pauser
  • Skru av mobiltelefonen
  • Ikke prat eller diskuter med andre dommere under testen

Gjennomfør testen etter planen og vær forberedt på uforutsette hendelser.

Testlederen må være klar, tydelig og nøytral. Det er også viktig å være forberedt på uforutsette hendelser. Ting kan skje! Eksempelvis kan prøver dette i gulvet eller vannglass kan velte over prøver og skjema.