Sensorisk StudieGruppe (SSG) ble dannet i 1972, og er et frittstående, ideelt og uformelt nettverk bestående av bedrifter fra næringsmiddelindustrien, non-food industrien, legemiddelindustrien samt forskning og utdanningsinstitusjoner og analyselaboratorier. Fellesnevner for disse er at de alle arbeider innen fagområdet sensorikk. Per i dag er det registrert 25 medlemsbedrifter.

Medlemsfordeler

  • Nettverk av personer som jobber innen samme fagfelt
  • Én årlig temadag med faglige og sosiale tema
  • Oversikt over de nyeste metoder som benyttes innen sensorisk analyse, kurs og internasjonale konferanser
  • Tilgang til SSG’s lukkede Facebook-gruppe
  • Mulighet for sensoriske dommere til å delta på faglige dommertreff
  • Deltakelse i ringtester mellom sensorikkpaneler