Produkt og presentasjon

Planlegg testen godt:

 • Representativt utvalg av prøvene: flere eksemplarer som angivelig er like (fra flere pakker, flere butikker), samme holdbarhetsdato, forbrukerpakninger eller storhusholdningspakker.
 • Ved en forbrukertest er det også viktig å tenke nøye gjennom konteksten. Testens omgivelser må ikke avsløre noe om produktene. Eksempel: ikke kjør en preferansetest på Pepsi i et Pepsi-telt. Ha nøytrale omgivelser.
 • Viktige instrukser til testleder

Gjennomføring:

 • Hver dommer blir presentert for produktene uten påvirkning fra andre meddommere, forbrukere eller arrangøren.
 • Ingen kommentering mens prøvene testes.
 • Prøvene serveres som blindprøver, med en unik tresifret kode. Grunnen er at koden ikke skal gi noen assosiasjoner eller forventninger til prøven som skal bedømmes, så unngå koder som «123», «112» eller «300».
 • Hver dommer får prøvene servert etter en forhåndsbestemt serveringsrekkefølge. For eksempel kan forbruker 1 få servert prøvene i rekkefølgen 1-2-3, forbruker 2 får servert prøvene 2-3-1 og så videre. På denne måten vil feil som skyldes serveringsrekkefølgen minimeres, eller unngå at serveringsrekkefølgen påvirker bedømmelsen.
 • Alle får like porsjoner/mengder. Vurder om produktet skal testes med eller uten det normale tilbehøret (f. eks pålegg uten brød).
 • Hver enkelt person noterer sine vurderinger før en eventuelt diskusjon i plenum.

Med et ekspertpanel er det viktig å følge ekstra strenge krave til gjennomføring:

 • Prøvene må serveres i tilfeldig rekkefølge til hver dommer.
 • Må ikke sammenligne «epler og pærer». Sørg for at det er samme type produkter som sammenlignes. For eksempel bør ikke fete og magre produkter sammenlignes på likt grunnlag da disse vil smake ulikt.
 • Man kan vurdere å servere en av prøvene to ganger for å sikre at ekspertene gjentar sine svar.

Neste >