Partest

I en partest blir dommerne presentert for to prøver (A og B, men kodet som noe annet) og stilles spørsmål som:

  • Hvilken prøve er best?
  • Hvilken prøve er søtest?
  • Hvilken prøve er mest behagelig?

NB! Bare ett spørsmål til hvert prøvepar A og B.

Sørg for at prøve A og B veksler om å bli servert henholdsvis første og andre prøve for hver dommer.

Dommeren må avgi et svar. Resultatbehandlingen tar høyde for at dommeren velge en av prøvene, selv om dommeren ikke egentlig kjenner en forskjell.

Ved bruk av et ekspertpanel eller et forbrukerpanel er det mest vanlige å bruke en to-sidig partest. Det vil si at vi bare er interessert i å vite om det er en forskjell mellom de to prøvene A og B, og har ikke noen forutinntatt mening om hvilken vei forskjellen vil gå. For å konkludere om det foreligger en forskjell mellom prøve A og B bruker vi Hypotesetesting og statistisk signifikans.

Last ned eksempler på skjemaer til testleder, svarskjema for dommerne og hvordan du regner ut svarene under.

Vedlegg