Styret i Sensorisk Studiegruppe (SSG)

Liv Bente Strandos
Elopak AS
Tlf.: 31 27 10 00

Siri Birgitte Norenberg
BAMA Gruppen AS
Tlf.: 45 42 40 09

Mads Erling Pedersen
Nofima AS
Tlf.: 64 97 04 25

Wenche Emblem Larssen
Møreforsking Ålesund AS
Tlf.: 70 11 16 03

Du kan kontakte SSG ved å ringe en i styret eller sende en epost til post@sensorikk.no.