Hypotesetesting og Statistisk signifikans

Dersom du ønsker å sjekke ut om undersøkelsen du har gjennomført er statistisk signifikant, så må du først sette opp en hypotese. Eksempel på en hypotese kan være; det er ingen smaksforskjell på norske og nederlandske jordbær.

Resultat av testen vil gi svar på om denne hypotesen er riktig eller gal.

Statistisk signifikans indikerer sannsynligheten for at den observerte forskjellen mellom produktene skyldes tilfeldigheter. Og signifikansnivået gir uttrykk for hvor stor sjanse man vil ta for feilaktig å forkaste hypotesen. Ved signifikansnivå 5 %, som er vanlig å bruke ved sensoriske tester, er vi 95 % sikre på at vi ikke forkaster på feil grunnlag.

For forskjellstester som partester og triangeltester kan Tabell 1 og P3 (Binomisk fordeling) brukes for å avlese om antall ulike svar er nok til at en får en signifikant forskjell.

Eksempel; ved bruk av en partest må 10 av 12 dommere finne forskjell mellom norske og nederlandske jordbær for at hypotesen ikke skal forkastes og for at en skal ha et signifikansnivå på 5 %.