Hvem skal teste produktene?

 

Målgruppen for resultater fra «Best i test»undersøkelser er personer som er potensielle brukere av produktene. Det vil si at de i utgangspunktet spiser/drikker/bruker produktet til vanlig. Det er også viktig å bestemme på forhånd av testen hvilken aldersgruppe forbrukerne skal være i.

Media når frem til store deler av befolkningen, enten det er en TV-sending (ofte i beste sendetid), dagsaviser med store oppslag om «årets øl» eller «årets grillpølser», eller tidsskrifter med hovedfokus på næringsmidler eller spesielle forbrukergjenstander.

Ekspertpanel: For å fungere som en folkeopplysning om hvordan forskjellige produkter skal være for å ha høy produktkvalitet er det nødvendig at personene i dommerpanelet faktisk har faglig kunnskap om produktene. De skal uttale seg om faglige, produksjonsmessige kvaliteter ved produktet, eventuelt forklare hva ved produktet som ikke er tilfredsstillende. De kan ikke uttale seg om hva forbrukere generelt mener om produktene.

  • Anbefalt størrelse på panelet: 3-5 produkteksperter
  • Benyttes til objektive bedømmelser

Forbrukerpanel: Når det gjelder forbrukertester, må personene som deltar være representative for målgruppen av produktene. Forbrukere kan gi svar på hvilken prøve de liker best (preferansetest) eller i hvilken grad de aksepterer produktene (aksepttest). Det er fullt mulig å foretrekke ett av flere produkter, men ikke akseptere noen av dem. Terningkast kan vise til både preferanse og aksept.

  • Anbefalt størrelse på panelet: 50-100 forbrukere
  • Benyttes til subjektive bedømmelser

Neste >