Forbrukerpanel

Forbrukere er den ultimate målgruppen ved måling av preferanse. Det vil derfor være viktig både å benytte metoder for sensoriske målinger som inkluderer informasjon om forbrukeres preferanser og grad av aksept for produkter, samt deres matvaner og holdninger til mat.

Faktorer som er av betydning:

  • For forbrukerne: frisk/syk, forkjølelse, medisinbruk, farge- eller smaksblind, forstår oppgaven, påvirkning fra omgivelsene, prestasjonspress.
  • For tilrettelegger av testen: kunnskap om sensorisk analyse som fagfelt, presentere prøvene etter sensoriske prinsipper, sensorisk metode.
  • For rapportering: antall forbrukere, informasjon om produktene, sensorisk metode, hvilke parametere ble testet, presentasjon av produktene, informasjon om testresultatet.

Testsituasjonen (konteksten) er viktig for resultatet. Det er vanskelig å unngå psykologisk innvirkning på dommerne når TV-kamera er fokuset på bedømmelsen.