Alternativ test

Alternativ test er basert på et skjema som brukes i Det Norske Måltid. For «Best i test» er skjemaet oppdatert før å passe inn til bedømmelser ved bruk av et ekspertpanel.

Skjemaet er bygget opp sånn at man bedømmer ulike parametere i en bestemt rekkefølge. Parameterne er ulike vektet beroende på viktigheten den parameteren er for bedømmelsen:

  1. Utseende og visuelt inntrykk (20 % viktighet)
  2. Smak lukt og konsistens (60 % viktighet)
  3. Konsistens og munnfølelse (20 % viktighet)
  4. Totalvurdering der poengene regnes sammen og der maks poengsum er 100.

Viktig at skjemaet tilpasses til den/de produkter som skal bedømmes.

For et eksempel på Wienerpølse, se vedlegget under.

Vedlegg