Rangeringstest

I denne testen blir dommerne presentert for 3 til 5 prøver som på forhånd er kodet.

Oppgaven er å rangere prøvene etter én gitt egenskap, f.eks best, søtest, mest behagelig, hvor den beste (eller søteste, eller mest behagelige) da får karakter 1 og den dårligste får karakter 3 eller 5 ettersom hvor mange prøver det er med i testen.

Prøvene serveres i forskjellig rekkefølge til dommerne, og dommerne skal individuelt finne rekkefølgen av prøvene med tanke på den valgte egenskapen som bedømmes.

Resultatene kan føres i en tabell på måten under og man kan da regne ut om en prøve er signifikant forskjellig (bedre, søtest, mer behagelig) enn de andre.

Dommernes rangeringer fra testen kodes om som tabellen under viser. For eksempel har dommer 3 rangert prøve A som søtest og blir kodet om til en 3 og så videre. Hvis prøvene er like i søt smak vil vi forvente at A, B og C får omtrent samme rangsum. Spørsmålet blir nå om rangsummene er så forskjellige at vi må forkaste hypotesen om at de er like. For å regne ut dette bruker vi Friedman’s formel, les mer på s. 191 i Sensorikk-boka, eller se vedlegg nederst på siden.

Last ned eksempler på skjemaer til testleder, svarskjema for dommerne og hvordan du regner ut svarene under.