Vår historie

Sensorisk StudieGruppe (SSG) ble stiftet i Oslo i 1972. Pådriverne var personer innen norsk næringsmiddelindustri, forskningsinstitusjoner og læresteder.

I tillegg til møter med faglig innlegg har SSG opp igjennom årene arrangert flere kurs for personer som har og/eller skal ha ansvaret for sensoriske bedømmelser i sin bedrift. Tema på disse kursene har vært grunnleggende praktisk arbeid med etablering av sensorisk panel, gjennomføring av analyser med forskjellige sensoriske metoder og resultatbehandling med statistiske analyser.

Styret i SSG har invitert til jubileumsfester i 1992, 2002 og 2012 for å feire henholdsvis 20, 30 og 40 års jubileum.

20 års jubileet ble feiret i Norsk Kjøtt sine lokaler i Oslo, mens 30 års jubileet ble feiret i festsalen i Gamle Ringnes Bryggeri.

40 års jubileet ble feiret i Arcus sine nye lokaler på Gjelleråsen høsten 2014 hvor nye og gamle medlemmer møttes til en sosial og flott aften. Blant foredragsholderne var Dr. Professor Magni Martens med temaet ”Sensorikk i et historisk lys – utvidelse av perspektiver”. (Bilder fra 40 års jubileet)

SSG var sammen med tilsvarende organisasjoner fra 11 andre europeiske land med på konstitueringen av European Sensory Science Society (E3S) 12 mai 2011 i Firenze, Italia.

Kun 5 år etter oppstarten, hadde gruppen utarbeidet den første norske læreboka innen sensorisk analyse. Boka ”Sensorisk analyse – bedømmelse av næringsmidler” ble revidert i 1997 og er solgt i 2 500 eksemplarer.

Boka har de siste årene vært noe utdatert, spesielt innen forbrukertester med tilhørende analysemetoder.

SSG kan etter flere års arbeid stolt presentere den 3dje utgaven av boka i 2015. Denne utgaven har fått tittelen ”Sensorikk – måling med menneskelige sanser” .