SSG lanserte ny bok i Sensorikk 12 mai 2015

SSG kunne stolt presentere sin nye bok ”Sensorikk – måling med menneskelige sanser” på Nordic Workshop ”A taste of the…

Wenche Emblem Larssen mottok gjev pris

Wenche Emblem Larssen fra Møreforsking mottok en av de to gjeve prisene for beste poster under Eurosense 2014 i København.…

Ås, 27th February 2014, Norwegian Sensory Network (SSG) meeting

Professor Erminio Monteleone, Treasurer of the European Sensory Society (E3S) was invited by Liv Bente Strandos, Chair of the…

Reiserapport: E3S årsmøte og “FAST FORWARD” konferansen

Josefine Skaret og Liv Bente Strandos representerte SSG på E3S sitt årsmøte som ble holdt 12. mai på Police Federation…

SSG 40 år!

Den 25. oktober 2012 feiret SSG sitt 40- års jubileum, og gamle og nye SSG:ere var invitert til fest. Festen ble…

European Sensory Science Society

SSG (Sensorisk studiegruppe) er nå en del av det europeiske sensoriske nettverket, European Sensory Science Society (E3S). Den 12. mai…