International Organization for Standardization
International Standards for Business, Government and Society.

Standard Norge
Fire organisasjoner har ansvar for standardisering i Norge: Standard Norge, Norsk Elektroteknisk Komite, Standard Online AS og Post- og teletilsynet.

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler.

European Sensory Network
Det europeiske sensoriske nettverk har 25 medlemsorganisasjoner fra 16 europeiske og 4 ikke-europeiske land. Dette internasjonale forumet ble dannet for å skape diskusjon og samarbeid blant de beste forskningsinstitusjoner innen sensorikk.

FOODUNIQUE
FoodUnique er et europeisk nettverk med sete i Danmark, University of Copenhagen. Deres mål er å forstå, definere og promotere fordelene ved enestående mat i EU.