Konklusjon/rapport

Ekspertpanel:

  • Hovedresultat fra ekspertdommere presenteres i tillegg til hver dommers faglige kommentarer til produktet.
  • For mest mulig saklig resultatpresentasjon i f.eks fagpresse bør signifikansnivået også presenteres.
  • Testens omtale må inneholder en faktaboks om hvordan testen er gjennomført, eller henvise til denne nettsiden hvis gjort etter disse retningslinjene.

Forbrukerpanel:

  • Forbrukerpanelets resultater av en partest presenteres med hvor mange som foretrekker det ene produktet fremfor det andre.
  • Resultatet fra en rangering av prøver presenteres med hvor mange forbrukere som har gitt prøven henholdsvis første-, andre- eller tredjeplass i henhold til sin preferanse.
  • For mest mulig saklig resultatpresentasjon i f.eks fagpresse bør signifikansnivået også presenteres. Hvis det ikke er signifikante forskjeller mellom produktene, må det ikke presenteres som at den ene er litt bedre enn den andre.
  • Testens omtale må inneholde en faktaboks om hvordan testen er gjennomført, eller henvise til denne nettsiden hvis det er gjort etter disse retningslinjene.