Hva er sensorikk?

Historiske_Sensorikk06

Sensorikk er læren om de menneskelige sansers evne til oppfattelse av stimuli, enten ved å lukte, smake, se, berøre eller høre på et produkt. For å kunne tolke disse stimuli er det avgjørende at man også har kunnskap om sansene, metoder og grunnleggende statistikk. Faget sensorikk innebefatter alt dette.

Sensorisk analyse handler om å planlegge, utføre og analysere forsøk hvor de menneskelige sansene er blitt brukt til å vurdere ett eller flere produkter. Selv om ulike instrumentelle og kjemiske målemetoder kan gi informasjon om produkters egenskaper, er det bare ved bruk av de menneskelige sansene vi kan forstå hvordan et produkt oppfattes av forbrukeren.

Sensorikk er derfor en viktig målemetode som skaper bedre forståelse og mer treffsikkerhet i forskning, produktutvikling og kvalitetskontroll.