Hva er sensorikk?

Sensorikk er vitenskapelig fagfelt. De menneskelige sansene gir informasjon om det vi ser, lukter, smaker, føler og hører. Personer som deltar i sensoriske undersøkelser som «Best i test», både de som arrangerer testen og de som er dommere i testen, må ha kunnskap om faktorer som er avgjørende for troverdigheten av resultat fra en slik test.

Mennesker kan bedømme produkter både objektivt og subjektivt. Objektiv måling viser til hvor mye eller lite, svak eller sterk for eksempel mengden saltsmak i et produkt oppfattes som. Samme person kan også gi uttrykk for sin egen oppfatning om hvor godt eller dårlig produktet er, altså personens subjektive liking av produktet.

Det er stor variasjon i hvor sensitive personer er for sensoriske stimuli. Noen må ha mye salt i maten for å registrere saltsmaken, mens andre er svært følsomme for salt. Bevissthet om, og tidligere erfaring med produktet har stor betydning for regsitrering av sensoriske detaljer i produktet.

Testsituasjonen (konteksten) er viktig for resultatet. Det er vanskelig å unngå psykologisk innvirkning på ekspertene når TV-kamera er fokuset på bedømmelsen.