Ekspertpanel

Ikke hvem som helst bør være med som ekspert i et «testpanel». Ved bedømmelse av et produkt er alle sansene i aktivitet. I en testsituasjon av matvarer er det produktets utseende og lukt som først blir registrert. Dersom personen har problemer med fokusering av øyne eller har unormalt fargesyn (fargeblind) bør vedkommende ikke delta som dommer i testen. Luktesansen kan være tidvis hemmet av forkjølelse eller også permanent hemmet på grunn av genetisk bestemt manglende evne til å registrere enkelte lukter. Som for luktesansen er det også slik at evnen til å registrere smaker hemmes ved sykdom og noen mennesker er genetisk forhindret for å kjenne enkelte smaker og intensitet av smaker. Evnen til å kjenne hardhet eller tykkelse av produkter, eller høre sprøhet er sjelden et problem i sensoriske bedømmelser av næringsmidler.

Faktorer av vesentlig betydning er:

  • For ekspertene: frisk/syk, forkjølelse, medisinbruk, farge- eller smaksblindhet, forståelse av oppgaven, påvirkning fra omgivelsene, prestasjonspress.
  • For tilrettelegger av testen: kunnskap om sensorisk analyse som fagfelt, presentere prøvene etter sensoriske prinsipper, sensorisk metode.
  • For rapporteringinformasjon om ekspertene forbindelse til produktene, fagkunnskap, antall eksperter, informasjon om produktene, sensorisk metode, presentasjon av produktene, informasjon om testresultatet.

Testsituasjonen (konteksten) er viktig for resultatet. Det er vanskelig å unngå psykologisk innvirkning på dommerne når TV-kamera er fokuset på bedømmelsen.