E3S

Sensorisk Studiegruppe er medlem av det europeiske sensoriske nettverket E3S (Sensory Science Society) og var nærværende når organisasjonen ble stiftet i Florence 12. mai 2011.
e3s_stiftelse
E3S er en non-profit organisasjon og består av de nasjonale, sensoriske foreninger fra 12 ulike europeiske land:
Østerrike, Danmark, Italia, Finland, Frankrike, Tyskland, Norge, Spania, Sverige, Sveits, Nederland og Storbritannia.
Målet og ambisjonen med E3S er at medlemslandene sammen skal arbeide for at:

  • Legge til rette for en vekst av faget sensorikk
  • Utvikle og formidle forskning, innovasjon og utdanning i sensorikk
  • Fremme samarbeid, integrering av aktiviteter og kunnskap og bidra til informasjonsutveksling mellom sensoriske forskningsorganisasjoner i Europa

I E3S har man opprettet noen arbeidsgrupper på initiativ fra medlemmene. De tre eksisterende gruppene er:

  • Utdanning (Education)
  • Beskyttelse betegnelser av produkter (Protected Designation of Origin, PDO)
  • Barn (Children)

e3sDet generelle målet med arbeidsgruppen er å legge til rette for utveksling av ideer blant deltakerne for å nå en enighet eller finne løsninger i forhold til konkrete problemer, organisere møter og foreslå forskningsaktiviteter.

For mer informasjon om E3S, besøk organisasjonens hjemmeside.