E3S

Nordic Sensory Workshop ”A taste of the future” Oslo 12 mai 2015

Full_Opera_by_night

e3s ssg workshop visual 1200x594

12 mai arrangerte SSG sammen med Nofima det sekstende Nordic Sensory Workshop på Clarion Hotel Royal Christiana i Oslo.

Rundt 90 deltagere fra 14 land deltok på seminaret som hadde fått tittelen ”A taste of the future”. Et spennende program med foredragsholdere fra alle de nordiske landene i tillegg til Italia og Storbritannia og Canada, tok for seg siste nytt innen flere ulike disipliner. Les videre

European Sensory Science Society

e3sSSG (Sensorisk studiegruppe) er nå en del av det europeiske sensoriske nettverket, European Sensory Science Society (E3S).

Den 12. mai møtte Katrine Berge (Coop Norge Handel) og Josefine Skaret (Nofima) som representanter for SSG i Firenze, Italia, for etablering av… Les videre