Hensikten med testen

Når du skal gjennomføre en «Best i test» så er det viktig å ha klart for seg hva som er hensikten med testen?
Er det smaken på produktene som skal sammenlignes? Pris? Næringsinnhold? Emballasje kanskje?

Bestem deg for dette før du velger ut produktene. Velg også sammenlignbare produkter og synliggjøre kriteriene.

Neste >