Retningslinjer «Best i test»

Det er viktig at tester gjennomføres etter anerkjente gitte regler for at resultatet skal gi et troverdig svar. Et publisert resultat som gir inntrykk av å være en objektiv sannhet vil gi føringer for forbrukeres oppfatninger av produktene. Forbrukere er oftest lett påvirkelige spesielt når informasjon blir gitt av eksperter og kjendiser om produkter som er nye for forbrukeren.

Det er naturlig at resultater fra «Best i test»undersøkelser er av stor interesse for forbrukere og dette fører til stor vilje for media til å gjennomføre og presentere slike produkttester. Produkter i fokus er alle varer som forbrukere er opptatt av, som næringsmidler, husholdningsartikler, klær, osv. Prinsipper for riktig gjennomføring av sensoriske tester gjelder uansett produkt.

I disse retningslinjene vil du få nyttig informasjon om hvordan gjennomføre gode produkttester.

En grundigere innføring om sansene, planlegging av tester, ulike paneler, metoder og rapportering vil du få ved å lese i Sensorikk-boka.

Neste >