Medlemsmøte 29. oktober Orkla Foods Norge på Mastemyr

Vår flotte vertinne Tone E Nyvold ga oss en varm velkomst i lokalene til Orkla Foods Norge. Så mange som 26 medlemmer møtte opp til en hendelsesrik og inspirerende dag med medlemsmøte før lunsj og en Workshop i Napping etter lunsj.

Lene Waldenstrøm fra Hist i Trondheim presenterte sin Masteroppgave «Beskrivende sensoriske metoder – Sammenligning og bruk av noen utvalgte tester» som en god introduksjon til Workshopen. Mats Carlehög fra Nofima instruerte og gikk igjennom i detalj hvordan hurtigmetoden Napping fungerer og hva den går ut på, med god hjelp fra Tone  og Lene.

Ved hjelp av 5 ulike kjeks skulle alle medlemmer først gruppere/sortere kjeksen etter likheter og ulikheter. Etterpå var oppgaven at de 3 gruppene skulle bli enig om en gruppering og presentere gruppens resultat. En nyttig og givende øvelse før at få mer forståelse av metoden Napping.

IMG_4238IMG_4240IMG_4232IMG_4244IMG_4241