E3S Symposium Oslo 11 mai 2015

11 mai var det duket for det fjerde European Sensory Science Society (E3S) symposium. Norge og SSG var arrangører.

Symposiet ble kombinert med Sensorisk Workshop ”A taste of the future”. 23 deltagere fra 13 medlemsland inkludert Irland (nytt medlemsland) deltok. Det sittende styret ble etter 2 års virke erstattet av et nytt med Margrethe Hersleth (Nofima) som leder. Joanne Hort ble takket av som leder under en felles middag på Operaen.

Lederne av de 3 arbeidsgruppene Education, PDO Products og Children presenterte arbeidet og fremdriften det siste året. E3S bidrar aktivt til Eurosense konferansene. Neste Eurosense er i Dijon, Frankrike 11-14 september 2016. Neste E3S symposium skal holdes i mai 2015 i Nederland.