Dette er SSG

Sensorisk StudieGruppe (SSG) ble dannet i 1972, og er et frittstående, ideelt og uformelt nettverk bestående av bedrifter fra næringsmiddelindustrien, non-food industrien, legemiddelindustrien samt forskning og utdanningsinstitusjoner og analyselaboratorier. Fellesnevner for disse er at de alle arbeider innen fagområdet sensorikk. Per i dag er det registrert 25 medlemsbedrifter.

SSG ledes av et styre bestående av fire personer; leder og tre medlemmer. Det avholdes to medlemsmøter i året, samt en temadag, hvor alle medlemmene kan delta. Medlemmene betaler en årlig avgift og får tilgang til et lukket forum der aktuelle tema innenfor sensorikk tas opp. I tillegg gir dette medlemmene mulighet til å skape seg et nettverk innenfor fagområdet sensorikk.

Sensorisk studieGruppe er del av det europeiske sensoriske nettverket, E3S.

SSG har som mål å formidle faglig informasjon mellom medlemmene og å styrke det faglige nivået. Spesielt fokuseres det på sensorikk innenfor produktutviklingsarbeid og utdanning. Gruppens medlemmer har i over 40 år deltatt i utarbeiding av lærebøker innen sensorisk analyse, metodearbeid og fellesfaglige prosjekter.