Wenche Emblem Larssen mottok gjev pris

Wenche-E.-Larsen-mottok-pris-under-Eurosense-2014Wenche Emblem Larssen fra Møreforsking mottok en av de to gjeve prisene for beste poster under Eurosense 2014 i København. Posteren presenterer deler av arbeidet i prosjektet «Sensorisk kvalitet av marine oljer» som er blitt utført i samarbeid Nofima, Universitetet i Firenze og seks omega-3 bedrifter fra Møre og Romsdal.

Tradisjonelle tran og omega-3 produkter assosieres ofte med harsk smak og omega-3 næringen ønsker å gi kundene sine en smaksgaranti på lik linje med næringens kjemiske kvalitetskrav. Innen planteoljer finnes det en rekke standarder både for kjemisk og sensorisk kvalitetskontroll. Omega- 3 industrien har manglet en felles metodikk og vokabular for sensorisk kvalitetskontroll. Prosjektet har startet arbeidet med å få på plass felles rutiner og verktøy for sensorisk analyse av marine omega-3 oljer. Arbeidet vil legge grunnlag for en varemerkestandard som kan lette markedsføringen av marine oljer levert av omega-3 næringen.
Arbeidet som Wenche har ledet har blitt særdeles godt mottatt blant sensorikere i de nordiske landene. Hun har også blitt forespurt av NMKL (Nordisk metodikk komite for levendsmidler, www.nmkl.org) om å omforme arbeidet gjort på marine oljer til en NMKL-metode.
Hun har takket ja til å være forfatter av denne metoden med støtte av fagpersoner fra de andre nordiske landene.
Sensorisk Studiegruppe, SSG gratulerer Wenche og Møreforsking hjerteligst med utmerkelsen.

Liv Bente Strandos
Leder av Sensorisk Studiegruppe