Grunnkurs i Sensorisk analyse 19.-20. mars 2014

– et samarbeid mellom Nofima AS og SIK – Institutet för Livsmedel och Biotekning i Göteborg

Genom att använda sensorisk analys kan man mäta en produkts sensoriska egenskaper. Utseende, lukt, smak, konsistens och munkänsla är de upplevelser som ofta mäts på livsmedelsprodukter. Sensoriken kopplas ofta till konsumentupplevelsen och är därmed ett strategiskt verktyg för framgångsrik produktutveckling.

SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik i Göteborg och Nofima- Matforskningsinstitutet på Ås i Norge arrangerar tillsammans två olika kurser i sensorisk analys under våren och hösten 2014.

Syfte
att ge en översikt om vad sensorisk analys är och ge kunskap om olika testmetoder.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är nyfiken på vad sensorik är. Antingen till dig som skall börja arbeta inom sensorisk analys eller som bara har arbetat en kort tid inom detta område.

Innehåll
Utbildningen, som är mycket praktiskt inriktad, varvas med teoretiska föreläsningar.
• Hur fungerar våra sinnen?
• Testavegnalukt-ochsmaksinnen
• Hurväljermanlämpligapersonertillpanelen?
• Panelledarensroll
• Analytiskatestmetoder–skillnadstest,kvalitetstestoch beskrivande test
• Provberedning
• Praktiskagruppövningar

Tid/plats
SIK, Göteborg den 19-20 mars 2014. Kursen startar kl 9.00 och avslutas kl 16.30. Karta med vägbeskrivning finns på www.sik.se.

Ansvariga/kontaktpersoner
Berit Albinsson, SIK
+46 10-516 66 61, berit.albinsson@sik.se

Mats Carlehög, Nofima
+47 649 701 78, mats.carlehog@nofima.no

Pris
9300 NOK exkl. moms. I priset ingår lunch, kaffe och kursmaterial.

Anmälan
Senast den 28 februari 2014. Maxantal 24 st deltagare. Anmäl till kurs@sik.se. Anmälan är bindande. Läs mer om utbildningarna och våra anmälningsvillkor på vår hemsida www.sik.se under utbildning eller www.nofima.no/arrangement.

Övrigt
Vid frågor kontakta Carina Björsgård, SIK tel: 010-516 66 24. carina.bjorsgard@sik.se.