Fordypning i Sensorisk Analyse

Ved anvendelse av sensorisk analyse kan man måle et produkts sensoriske egenskaper. Utseende, lukt, smak, konsistens og munnfølelse er de opplevelser som oftest måles på næringsmiddelprodukter. Sensorikken kobles ofte til konsumententopplevelsen og er dermed et strategiskt verktøy for framgangsrik produktutvikling.

Matforskningsinstitutet Nofima og SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik i Göteborg arrangerer to ulike kurs i sensorisk analyse våren og høsten 2014. Grunnkursen ble holdt på SIK i mars og nå kommer neste kurs.

Mål
Å gi en oversikt over hvordan behandle og tolke resultat fra sensorisk analyse samt følge med og ha kontroll på dommerpanelet.

Målgruppe
Etter kurset skal deltakerne være i stand til å planlegge og gjennomføre sensoriske analyser. De skal kunne følge opp og kontrollere sine sensoriske dommere samt analysere og tolke data fra sensoriske forsøk.

Innhold
Arbeidsmåten i kurset vil være forelesninger, gruppearbeid og demonstrasjoner.

– Analytiske testmetoder – rangering, kvalitetstest og beskrivende test (repetisjon)
– Praktisk forsøksdesign
– Oppfølging og kontroll av det sensoriske panelet
– Analyse og tolking av sensoriske data
– Praktiske øvelser
– Innføring i programvaren PanelCheck.

Kurset starter kl 09.00 og avsluttes kl 16.30.

Påmelding
Senest 1. oktober 2014. Begrenset antall deltakere – 24 personer. Påmelding er bindende. Klikk på lenken til høyre.

Programvaren PanelCheck kan lastes ned gratis fra http://www.panelcheck.com/Home/panelcheck_downloadInvitasjon