Reiserapport: E3S årsmøte og “FAST FORWARD” konferansen

Josefine Skaret og Liv Bente Strandos representerte SSG på E3S sitt årsmøte som ble holdt 12. mai på Police Federation House i Leatherhead.

01 02 03

Hovedmål for dette møtet var å velge et nytt styre. Styret blir valgt for 2 år av gangen og det sittende styret ble valgt under stiftelsesmøtet i Firenze i 2011.

Leder for det nye styret ble Joanne Hort, England. Frankrike, Italia, Spania, Sveits, Finland og Norge ble også valgt inn. Margrethe Herslet (Nofima) er SSG sin representant inn i E3S styret og vil jobbe nært med SSG-styret i de sakene som blir behandlet.

Erminio Monteleone (Italia) er initiativtakeren til etableringen av E3S og var styreleder de 2 første årene. Han fortsetter i styret for kontinuitet.

Det ble informert at Sverige har meldt seg uten at det foreligger noen offisiell forklaring på bakgrunnen for det.

E3S vil stå bak Eurosense konferansene. De neste konferansene er i Danmark i 2014 og i Frankrike i 2016.

04 05

I samarbeid med E3S arrangerte UK Professional Food Sensory Group sitt årlige en dags sensoriske symposium 13. mai.

Under tittelen ”Fast Forward”, var det presentasjoner, posters og workshop – alle med et blikk på utviklingen innen sensorikk og forbrukerforsking og den hurtigheten som preger det.

Program

Three Game Changers for Sensory: Tweet, Nap and Slow vs. Fast Thinking
Hal MacFie, Hal MacFie Sensory Training LTD

What’s New in Sensory Food Research in Europe?
Erminio Monteleone, European Sensory Science Society Chair & University of Florence

Oral poster session including presentation from Caroline Withers (PFSG 2012 Student Award winner) on ‘Taxonomic sorting’

Workshop 1:
Panel Performance and Fast!
Lauren Rogers, Lauren Rogers Consultancy, Carol Raithatha, Carol Raithatha Limited & Anne Hasted QI statistics

Workshop 2:
Concept to Consumer: Fast Direction on Product Sensory Optimisation
Sensory Scientists, Leatherhead Food Research, UK

I Second that Emotion
David Penn, Conquest, UK

Du kan laste ned reiserapporten som pdf fra forumet (krever innlogging).