Medlemsfordeler

 • Nettverk av personer som jobber innen samme fagfelt
 • Én årlig temadag med faglige og sosiale tema
 • Oversikt over de nyeste metoder som benyttes innen sensorisk analyse, kurs og internasjonale konferanser
 • Tilgang til SSG’s lukkede Facebook-gruppe
 • Mulighet for sensoriske dommere til å delta på faglige dommertreff
 • Deltakelse i ringtester mellom sensorikkpaneler

Gjennom SSG’s sitt medlemskap i E3S har medlemmer også fordeler som:

 • Redusert avgift for å delta i evenementer i regi av E3S
 • Tilgang til E3S sine medlemssider
 • Mulighet at delta i E3S sine arbeidsgrupper: (Children, PDO products, Education)
 • Rabatt på abonnement før tidsskriftet «Food Quality and Preference”
 • 25 % rabatt på bøker inom Food Science från Elsevier
 • Mulighet for at publisere og annonsere kursing, konferanser, seminarer, ledige stillinger og nye bøker innen faget sensorikk på E3S sin hjemmeside

Bli medlem?

Alle bedrifter som jobber med sensorisk analyse i Norge kan delta i SSG. Ta kontakt for å bli medlem.