kurs & konferanser

17th Nordic Sensory Workshop

Når: Mai 2017

Sted: Gøteborg, Sverige

17thnordicsensoryworkshop

Neste Nordic Sensory Workshop (den syttende i rekken) vil bli arrangert i Gøteborg i Mai 2017.

Arrangør er SP (tidligere SIK). Mer informasjon annonsert senere.