Oppdatert informasjon om Nordisk Sensorisk Workshop 13-14 mai i Göteborg

Det foreligger nå oppdatert informasjon om Nordisk Sensorisk Workshop 13.14. mai i Göteborg.

Klikke in på hjemmesiden under og få inspirasjon og lyst til å bli med på et spennende program og møten med andre sensorikk-venner.

HUSK, den som ønsker sende in Abstract og få muligheten å presentere noe så er dette mulig for første gang i Nordisk Sensorisk Workshop.

 Nordisk Sensorisk Workshop 2020