Møte om persontilpasset mat og måltider.

Hvor: Nofima på Måltidets Hus i Stavanger

Når: 7 mai, kl. 10:00-17:00

Gratis, men påmeldte som ikke møter blir etterfakturert for 1000 kr.

Matvarer som er tilpasset forskjellige behov folk har gjennom livet, eller i spesielle situasjoner, er mangelvare i dagens matmarkeder. Å utvikle flere slike produkter er nødvendig med tanke på både helse, livskvalitet og samfunnsøkonomi.

Hva vi spiser og hvordan vi spiser kan være et resultat av flere forhold, slik som kultur, tradisjon, etnisitet, religion og ikke minst hva som er tilgjengelig der vi er. I tillegg påvirkes våre mat- og spisevaner av den kunnskap vi tilegner oss gjennom media. Trender i retning av vegetarkost og mat fri for allergener er kanskje nettopp et resultat av et fokus på sunn mat for å oppnå bedre helse.

Kunnskapen hos forbrukeren om sammenhengen mellom mat og helse er styrket, ikke minst gjennom informasjon fra offentlige myndigheter. Næringsmiddelindustrien motiveres av forbrukerens kunnskapsbehov og må styrke egen kompetanse innen mat, helse og kosthold for å kunne tilby forbrukerne det forbrukerne etterspør.

I Nofima bruker vi begrepet persontilpasset mat og måltider når vi snakker om kunnskap om mat og måltid som er tilpasset grupper, og ikke om tilpassing for individet.   En bærekraftig produksjon av persontilpasset mat må baseres på produkter tilpasset grupper av mennesker.  Kunnskap og tilgang på nye produkter vil gjøre det mulig for den enkelte å sette sammen et kosthold som er individuelt tilpasset.

Vi ønsker velkommen til et spennende møte om et viktig tema.

Påmelding her