Ny vitenskapelig artikkel godkjent!

Wenche Emblem Larssen fra Møreforskning har fått godkjent sin artikkel som baseres på Masteroppgaven hun skrev (se tidligere nyhet). Den kan leses i sin fullhet under i vedlegg.

 

Vedlegg